Δημιουργία Δημόσιου Χώρου και Χρόνου Μέσα από τις Παραστατικές Τέχνες

ένα webpanel για τη χειραφετητική συμμετοχικότητα στην τέχνη

up