Κεντρικό πρόγραμμα

Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους φιλοξενεί στο κεντρικό του πρόγραμμα τέσσερις παραγωγές από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ελβετία και την Ιταλία. Πολυμορφικές, πολυμεσικές, συμμετοχικές παραστάσεις, σχήματα μικρής και ευέλικτης φόρμας, διαμορφώνουν ένα μωσαϊκό που αφορά και διαδρά με το θεατρόφιλο κοινό της πόλης. Οι καλλιτέχνες πειραματίζονται με τη φόρμα, με ψηφιακά μέσα, καταθέτουν προσωπικές εμπειρίες, συνδιαλέγονται με το κοινό και εκφράζουν προβληματισμούς για τη σχέση πραγματικότητας/τεχνολογίας, πολιτικής και Ιστορίας, συμμετοχικότητας/δημοκρατίας αλλά και για ζητήματα φύλου, ανθρώπινων σχέσεων, τέχνης και κοινωνίας. 
up