Άλλα φεστιβάλ

Φεστιβάλ τα οποία διοργάνωσε ή για τα οποία συνέβαλε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, όπως εμφανίζονται στο ψηφιακό αρχείο της επίσημης ιστοσελίδας του θεάτρου.

up