Υψώνοντας τείχη ή χτίζοντας γέφυρες

Συζήτηση για την ανεξάρτητη θεατρική σκηνή στην Ουγγαρία και στην Ελλάδα.

up